Odhlášení je možné do 24 h před akcí na kontaktu:

 

jhv.molek@gmail.com

nebo telefonním čísle 733 776 657

Bankovní spojení:
115-8097760247/0100


Údaje pro platby: 
Variabilní symbol: uvádějte rok narození hráče, např.: 2010

Do poznámky pro příjemce pak uvádějte jméno a příjmení sportovce